Orania Beweging

Die Orania Beweging is 地 Afrikaanse kultuurpolitieke beweging wat hom beywer vir die herstel van die Afrikaner se vryheid in 地 eie, demokratiese Republiek wat ingerig word op grond van Christelike waardes en oortuigings en wat die toepaslike vorm en mate van selfstandigheid in verhouding tot ander staatseenhede nastreef.

Kontak Orania Beweging gedurende kantoorure by 053 207 0062 of stuur 'n epos na inligting@orania.co.za

Werksaamhede

Die werksaamhede van die
Orania Beweging word op twee terreine, naamlik inligting en skakeling enersyds, en ontwikkeling andersyds, gefokus. Op die eerste terrein word voorligting en inligting verskaf oor die Afrikaner se staatstrewe, sy republikeinse tradisie en demokratiese waardes, oor die omlynde gebied en oor optrede om sy vryheid te herstel.

Op die tweede terrein word daar gepoog om volhoubare ontwikkeling te bevorder wat die Afrikaner se ekonomiese, kulturele en politieke selfstandigheid vestig en versterk.

Netwerk

Die
Orania Beweging wil deur die bou van 地 effektiewe netwerk die ondersteuningsbasis van die Orania-ideaal daadwerklik uitbrei. Vir hierdie doel het die Beweging 地 kantoor op Orania tot stand gebring.

Die kantoor beskik oor 地 omvattende databasis, administratiewe en finansile stelsels en kundige personeel om die netwerk prakties te laat werk. Die kantoor op Orania word ondersteun deur 地 groeiende aantal belangekantore en skakelpersone in die onderskeie provinsies van Suid-Afrika. Gedurende Julie 2006 het die Buitelandse Vriende van Orania tot stand gekom en kan Afrikaners in die buiteland ook nou lid word van die Orania Beweging.

Skakeling en inligting

Die struktuur van die Orania Beweging maak dit moontlik vir individue en instellings om aan te sluit en deel van die Beweging te word. Die Orania Beweging hou sy lede op hoogte met die vordering in Orania met gereelde inligtingstukke, die tydskrif Voorgrond, 地 elektroniese nuusbrief en belangwekkende konferensies in Orania en ander sentra. Die Beweging speel ook 地 belangrike rol in Orania se deurlopende skakeling met meningsvormers, die pers en ander openbare instellings.

Groei

Orania se sukses en groei sal direk afhang van sy vermo om sy ondersteuningsbasis uit te brei. 地 Mens kan jou die staat Israel vandag nie voorstel of sy ontstaan bedink sonder die rol wat tallose instellings gespeel het nie.

Net so min kan mens dit sonder die rol en bydraes van die Jode w靡eldwyd, saamgevat in die Sioniste Beweging, bedink. Sonder so 地 beweging word die idee en die praktyk nie versoen nie. Daarom moet die Orania Beweging kragte binne en buite Orania saamvat om van die 堵roter Orania 地 ware Afrikanertuiste te maak.

Die eerste stap vir enigeen wat 地 bydrae tot groei en ontwikkeling in Orania wil maak, is om lidmaatskap van die Orania Beweging op te neem.

Carel Boshoff op Rian 1/6

Carel Boshoff op Rian 2/6

Carel Boshoff op Rian 3/6

Carel Boshoff op Rian 4/6

Carel Boshoff op Rian 5/6

Carel Boshoff op Rian 6/6Ontvang die Vlamvat Nuusbrief

Bly op hoogte van al ons bedrywighede en ontvang interessante nuus uit Orania! U e-pos adres:
 
Sluit aan by Orania Beweging!

Afrikaners binne en buite Orania moet hande vat om van die Orania-ideaal 'n werklikheid te maak. Lidmaatskap van die Orania Beweging maak dit vir enige ondersteuner moontlik om te deel in die Orania-ervaring. Skakel 053 207 0062 om aan te sluit. Lees meer...


Orania


Orania