Orania - waar Afrikaners lééf!

Welkom by Lief-Orania, die Afrikanertuiste se eie aanlyn gemeenskap- en besigheidsportaal!

Vind uit waarom soveel Afrikaners betrokke raak by Orania, wat alles aangaan in ons gemeenskap en snuffel gerus deur ons besigheidsgids vir meer inligting m.b.t. ekonomiese bedrywighede en beleggingsgeleenthede op Orania.

Orania is 'n pragtige Karoodorp wat uitstrek langs die lowergroen oewer van die Oranjerivier. Sedert die ou verlate en vervalle Waterwese-dorpie in 1991 deur 'n paar Afrikaner pioniers aangekoop is, het Orania gegroei tot 'n volwaardige gemeenskap wat vandag die tuiste is van sowat 1 200 permanente inwoners en meer as 10 000 uitwoners - mense wat nog nie hervestig het nie, maar wel deel is van die gemeenskap deur hul betrokkenheid by Orania.

Orania is in alle opsigte 'n "groen dorp" met vriendelike inwoners, puik skole, goeie fasiliteite, interessante besienswaardighede en 'n groeiende getal besighede wat aan meeste behoeftes voorsien. Orania se ontwikkelende ekonomie bied baie geleenthede vir entrepreneurs om nuwe besighede in die dorp te vestig.

Orania word gekenmerk deur sy skoon omgewing en die gasvryheid van sy mense, maar wat die dorp uniek maak is die feit dat alle arbeid deur Afrikaners verrig word - van die bankbestuurder tot die bouer, Afrikaners doen al die werk in Orania.


Volkseie Arbeid

Sodra 'n minderheidsgroep op sy eie arbeid kan staatmaak is hy nie afhanklik van meerderheid bevolkingsgroepe vir die dag tot dag funksionering van sy samelewing nie.

So 'n gemeenskap word deur sy eie mense bestuur en is nie uitgelewer aan vreemde regeerders en al die probleme wat veroorsaak word deur 'n regime wat nie dié minderheid se belange op die hart dra nie.

Op Orania sien ons dat Afrikaners se selfwerksaamheid hand aan hand loop met hul selfstandigheid en dat die hele gemeenskap die voordele geniet wat daaruit spruit. Min tot geen misdaad, bestendige bestuur, 'n lae werkloosheidsyfer, goeie diens en 'n produktiewe samelewing - dis maar net 'n paar voordele wat die toepassing van volkseie arbeid op Orania vir sy gemeenskap bied.

'n Groen Gemeenskap

Orania is baie ernstig oor natuurbewaring en gee om vir sy skoon omgewing. Alle huishoudings op Orania skei hul vullis in 5 aparte asblikke, nl. nie-herwinbaar, papier, plastiek, glas en metaal. Herwinning begin dus reeds by die oorsprong en almal lewer 'n bydrae om besoedeling te bekamp.

Sonkrag geysers is verpligtend vir alle nuwe huise wat gebou word terwyl elektriese geysers stelselmatig uitfaseer word. Vindingryke "groen-argitektuur" word gekenmerk deur die gebruik van klip, hout en strooibale as boumateriaal vir sommige van die nuwe huise op Orania. Hierdie eko-vriendelike bou praktyk hou vele praktiese sowel as estetiese voordele in.

Meer as 30 000 bome is al geplant in Orania terwyl die pragtige Oranjerivier en die uitgestrekte landerye om die dorp ook bydra tot die Afrikanertuiste se voorkoms as 'n oase in die Karoo.

Afrikaner Vryheidsideaal

Sedert die 1950's het navorsing deur die Suid-Afrikaanse Buro vir Rasse Aangeleenthede (SABRA) aangedui dat Afrikaners toenemend in die minderheid gaan wees in suidelike Afrika.

Hulle was reg! Daar is geen streek in suidelike Afrika waar Afrikaners tans 'n volstrekte meerderheid vorm nie. Na die oorgang in 1994 het Afrikaners al hul politieke mag verloor en daarmee ook selfbeskikking oor hul eie instellings (bv. weermag, universiteite, skole, hospitale ens.).

Die Afrikanervryheidstigting (handeldrywend as Orania Beweging) het sedert die 1980s volgehou dat die yl bevolkte gebied tussen die Oranjeriviervallei en die Weskus die enigste streek is wat genoegsame ruimte en natuurlike hulpbronne bied vir Afrikaners om meerderheidsbesetting te bewerkstellig. Vir Afrikaners om ons vryheid te herstel is dit 'n ononderhandelbare vereiste dat ons 'n volstrekte meerderheid in 'n duidelik identifiseerbare grondgebied vorm. Dus moes ons van voor af begin en eie instellings van nuuts uit die Karoogrond uit opbou met die uitsluitlike gebruik van ons eie arbeid.

Om hierdie doelwit te bereik moet Afrikaners nuwe dorpe in die Oranjeriviervallei-Weskus streek oprig en ekonomiese werklikhede binne hierdie gebied skep sodat Afrikaners in groot getalle daar kan hervestig. Orania is in 1991 gestig juis met die doel om die bloudruk te word vir dergelike nuwe Afrikaner dorpe wat 'n standvastige Afrikanerhartland tot gevolg sal he.

Die uitdaging is groot, maar gedurende die afgelope twee dekades het Afrikaners op Orania bewys dat ons in staat is om ons eie instellings met ons eie arbeid op te rig, 'n eie ekonomie met sy eie geldeenheid te skep en 'n vooruitstrewende gemeenskap te ontwikkel wat deur Afrikaners bestuur word.

Die einddoel is die vreedsame herstel van die Afrikaner se vryheid in 'n onafhanklike Republiek. Ons strewe om selfstandige nuwe gemeenskappe met eie instellings vreedsaam met ons eie arbeid op te rig voldoen nie net aan die internasionaal aanvaarde riglyne m.b.t. afstigting nie, maar ook aan die ekonomiese vereistes wat met onafhanklikheid gepaard gaan.

Die reg tot selfbeskikking binne 'n territoriale entiteit word ook deur Artikel 235 in die RSA grondwet uiteengesit. Die vryheidsideaal, soos dit op Orania bevorder word, is dus in alle opsigte 'n wettige en volhoubaare strewe. Dit is nou 'n geval van moue oprol en werk vir ons vryheid.

Elke generasie is verantwoordelik vir sy eie tyd. Laat ons as vry Afrikaners die toekoms positief en doelgerig ingaan terwyl ons saambou aan ons volksrepubliek in ons eie Afrikanerhartland.

Vryheid in ons tyd!Ontvang die Vlamvat Nuusbrief

Bly op hoogte van al ons bedrywighede en ontvang interessante nuus uit Orania! U e-pos adres:
 
Kaart van Orania


Orania


Orania