Orania Gemeenskap

Vra gerus vir die mense op Orania wie hulle is en jy sal hoor:"Ons is Oraniërs!"

Daar is min gemeenskappe wat so trots is op hul identiteit, ideale en omgewing soos dié van Orania. Daar heers ’n unieke gees van solidariteit onder Oraniërs – mense is hardwerkend, vriendelik en ontvang besoekers altyd met ope arms.

Wanneer mens vir die eerste keer by Orania indraai dan voel dit aanvanklik vreemd dat verbygangers vir jou waai en glimlag, maar jy kom vinnig tot die besef dat almal mekaar groet want dis net goeie maniere! Op Orania tel die klein dingetjies nog.

Orania is ’n gemeenskap wat bestaan uit mense wat vir mekaar omgee. Jonk en oud, almal help mekaar en werk saam om ons gemeenskaplike ideale en strewes te verwesenlik.

Dr. DF Malan het jare terug gesę: “Bring bymekaar wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort.” Mens voel vinnig deel van Orania se gemeenskap as jy waarde heg aan goeie maniere, gasvryheid, eerlikheid en gesonde werketiek.

Bevolkingsgroei

Orania se bevolking het oor die afgelope 25 jaar gesond gegroei. Die bevolkingsgroeikoers staan tans op 12% per jaar. Met al die nuwe ontwikkelings wat plaasvind verwag ons om teen 2030 'n bevolking van ongeveer 10 000 inwoners te huisves.

Orania ontvang nuwe inwoners byna op ’n weeklikse basis. Die dorp se skole bars uit hul nate uit en dis niks vreemd om te sien dat nuwe klaskamers gedurende skoolvakansies aangebou word nie. Ongeveer ’n derde van Orania se bevolking bestaan uit kinders onder die ouderdom van 18.

Met ’n werkloosheidsyfer onder 3%, min tot geen misdaad en ekonomiese groei wat raak aan 10% per jaar is dit duidelik dat Orania volhoubaar ontwikkel.


Orania bevolking sedert 1991

Die breër Afrikanergemeenskap beskik nie meer oor die instrumente om in die huidige Suid-Afrikaanse staatsbedeling te floreer nie en al hoe meer Afrikaners is besig om dit te besef.

Intussen is Orania as 'n simbool van alternatiewe, selfstandige denkwyses en praktyke gevestig. Orania is 'n konkrete werklikheid wat bewys dat iets anders steeds moontlik is, met die gevolg dat die erkenning en aanvaarding wat Orania geniet toeneem.

Hierdie werklikheid verseker toenemende groei en ontwikkeling wat doeltreffend bestuur moet word.

Orania Dorpsraad

Vir baie voornemende inwoners in
Orania is dit belangrik om te weet hoe die dorp se geldsake staan.

In tye waar baie munisipaliteite bankrotskap in die gesig staar, wil elkeen seker maak dat Orania se dorpsfinansies op ‘n gesonde finansiële grondslag bestuur word.

Ook die feit dat Orania as ‘n aandeleblokmaatskappy bedryf word, skep ‘n behoefte aan sekerheid. Die direksie van Vluytjeskraal Aandeleblok Bpk (Orania Dorpsraad) het ‘n paar belangrike riglyne neergelę waarvolgens Orania reeds vir die afgelope twee dekades suksesvol bestuur word. Van hierdie riglyne sluit die volgende in:

Alle funksies word verrig in terme van die Wet op die Beheer van Aandeleblokke; streng finansiële bestuur op ‘n algehele skuldvrye basis en jaarlikse verkiesing van ‘n direksie wat oor die kundigheid en vermoë beskik om die dorp effektief te kan bestuur.

Met hierdie demokratiese en konserwatiewe bestuurs-benadering is die grondslag vir groei en vertroue gelę. Die duidelikste bewys hiervan lę in die feit dat eiendomspryse in Orania konstant styg in teenstelling met baie ander plattelandse dorpe waar die teenoorgestelde plaasvind.

Orania Dorpsraad kan ‘n verskeidenheid munisipale dienste in Orania voorsien. Van hierdie dienste sluit die voorsiening van elektrisiteit, water, vullisverwydering, riolering en die onderhoud van paaie, openbare tuine en sypaadjies in.

Die Dorpsraad neem, soos in Orania gewoonte is, ook verantwoordelikheid vir die omgewing deur vullis in vyf klasse te sorteer en glas, plastiek, papier en metaal te versend aan verwerkers.

Ook wat gemeenskapsontwikkeling betref, speel die Dorpsraad ‘n belangrike rol. Hier word veral aandag gegee aan dinge soos sport en ontspanning, wet en orde, toerisme, nooddienste, veiligheid, biblioteekdienste en maatskaplike sorg.

Die gemeenskap is trots op die wyse waarop ons dorp bestuur word – skoon water, geen slaggate, flinke vullisverwydering, minimale kragonderbrekings en flukse personeel is alles kenmerke van bestendige munisipale bestuur.

Ontvang die Vlamvat Nuusbrief

Bly op hoogte van al ons bedrywighede en ontvang interessante nuus uit Orania! U e-pos adres:
 
Sluit aan by Orania Beweging!

Afrikaners binne en buite Orania moet hande vat om van die Orania-ideaal 'n werklikheid te maak. Lidmaatskap van die Orania Beweging maak dit vir enige ondersteuner moontlik om te deel in die Orania-ervaring. Skakel 053 207 0062 om aan te sluit. Lees meer...

"Ek het my dogtertjies se skopfietsies ingepak vir ons besoek aan Orania. Toe ons hier stop het hulle uitgespring en hulle het hulle fietsies gegryp en in die straat ingevaar. Ek wou eers keer, maar my dogtertjie het my herinner dat hulle mag, want: “Pappa, ons het bordjies gesien wat sę kindertjies mag in die straat speel.” Wat ‘n 'abnormale' samelewing hier in Orania waar my kinders uitbundig en veilig in die straat kan afjaag!" Dr. Dirk Hermann, Solidariteit


Orania


Orania